1. Bendrosios nuostatos

1.1. Ši privatumo politika reglamentuoja e. parduotuvės LISABABYBOUTIQUE ir svetainės www.lisababy.lt  (toliau – www.lisababy.lt  ) kliento pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
1.2. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
1.3. E. parduotuvėje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad www.lisababy.lt  juos valdytų ir tvarkytų šioje privatumo politikoje ir teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.
1.4. www.lisababy.lt  įsipareigoja parduoti prekes fiziniams asmenims, kurie yra ne jaunesni nei 18 metų. Jei esate jaunesnis nei 18 metų, galite pirkti tik su tėvų ar globėjų sutikimu.

2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

2.1. www.lisababy.lt  vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
2.1.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
2.1.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
2.1.3. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei būtina nustatytais duomenų tvarkymo tikslais.
2.1.4. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
2.1.5. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
2.2. www.lisababy.lt gerbia kiekvieno teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, amžiaus grupė, adresas, telefono numeris, e. pašto adresas ir kita e. parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiais tikslais:
2.2.1. Jūsų prekių užsakymams apdoroti;
2.2.2. finansiniams dokumentams išrašyti (pvz., sąskaitoms faktūroms);
2.2.3. problemoms, susijusioms su prekių pristatymu, spręsti;
2.2.4. kitiems sutartiniams įsipareigojimams vykdyti.

3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

3.1. Pardavėjas turi teisę asmens duomenis perduoti trečiosioms šalims tik 2.2 punkte nurodytais tikslais.
3.2. Asmens duomenys gali būti perduodami trečiosioms šalims tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

4. Registracijos pateikimo taisyklės

Registracijos formoje turite pateikti visą išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, turime teisę anuliuoti Jūsų registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Jūsų galimybes naudotis e. parduotuve.

5. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

Turite teisę bet kada pakeisti ir (ar) atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją. Apie tai praneškite e. pašto adresu
lisababyboutique@gmail.com arba tai galite padaryti savo paskyroje, sukurtoje e. parduotuvėje.

6. Slapukai (angl. cookies)

Informuojame, jog tam, kad galėtume pasiūlyti Jums visavertes paslaugas mūsų svetainėje, Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) įrašome informaciją (naudojame slapukus). Įrašytą informaciją naudosime atpažindami Jus kaip ankstesnį svetainės lankytoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir ištrinti dalį įrašytų slapukų arba visus juos. Taip pat turite teisę nesutikti, kad Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos. Darome prielaidą, jog naudodamiesi e. parduotuve sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi slapukai. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus arba kreipdamiesi į mus svetainėje skelbiamu e. pašto adresu ar telefonu.

7. Taisyklių keitimas ir baigiamosios nuostatos

www.lisababy.lt  turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti privatumo politikos sąlygas, apie tai pranešama e. parduotuvėje. Tolesnis naudojimasis mūsų svetainės paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.